accessibility.skip_to_product_info
 • 07e3105a4eea30a8cda92d4dfd119f6d
 • S__30892034
 • S__25255950
 • S__25255952
 • S__25255951
 • S__25255956
 • b2f4aa2ebe071aa584857aafbc64ce97
 • 18cfc147442e7555ccd927d9e30edbdd
 • e2c7aa19e170646929cc04486e761ba9
 • 73826f204b5a91da64b02c85fbe6b14d
 • cec8ff5a171d29b10e9badb657465aeb
 • S__30892056
 • S__30892059
 • S__30892061
 • S__30892062
 • S__30892063
 • S__30892045
 • S__30892048
 • S__30892051
 • S__30892052
 • S__30892053
 • S__30892054
 • S__30892055
 • S__30892042
 • S__30892036
 • S__30892037
 • S__30892039
 • S__30892041
 • 68d217d2d5d84f6e9fb44dda671fbc2e
 • 02aa8f13953a5d877f75d1a45e954fba
 • S__25255948
 • S__25255953
 • S__25255954
 • S__25255955
 • S__25255957
 • S__25255958
 • S__25255959
1 accessibility.of 37

(預購) CITEN 大人氣 幾何壓紋鋪棉托特包

Regular price
NT$ 1,290.00
Sale price
NT$ 1,290.00
Regular price
NT$ 1,400.00

尺寸:幅39.5*高さ42/持ち手61 cm


品牌很受歡迎的包款

闆娘這次去日本路上真的看到蠻多人背


啞光面料搭配有點蓬鬆感的絎縫設計

摸起來蓬蓬的感覺很舒服

尺寸夠大可以放入 A4 尺寸

是男女都可以輕鬆日常使用的尺寸